Psykomaailman käsitteitä suomeksi

Haluatko ymmärtää psykologiassa käytetyn terminologian?

Acting out (ajeeraus)

Tiedostamattoman yllykkeen purkautuminen ja

ilmeneminen toimintana (yleensä hoitotilanteen

ulkopuolella) siten, etteivät yllyke ja siihen liit

tyvä tunne

tule yhdistetyksi toisiinsa.

Potilaan taipumus toimia puhumisen sijaan

Abstinenssiperiaate

« Kyllin lähellä, riittävän kaukana »

Terapeutti pyrkii olemaan toimimatta potilaan

transferenssiodotusten mukaisesti.

Olemalla « abstinentti » terapeuttipyrkii saamaan

transferenssitoiveetnäkyviin ja sen myötä käsittely

yn.

Ja paljon muuta! Seuraa linkkiä 👇👇👇

Psykomaailman Käsitteitä Suomeksi