Differentiaalidiagnostiikkaa: miten erottaa kaltoinkohtelutilanteet vs.vieraann.