Koulutuksen sisältö

Sisältö:

 • Haastava nuori koulunpenkillä
 • Vaikeuksia, jotka vaikuttavat koulutyöhön:
  • Epäsosiaalinen käytös
  • Aggressiivinen käytös
  • Itsensä vahingoittaminen
  • Päihteet ja addiktiot
  • Mielialan ongelmat
  • Sosiaalisten tilanteiden pelko
  • Paniikkihäiriö
  • Oppimisvaikeudet
  • Tarkkaavuuden ja keskittymisen hankaluudet
  • Toiminnanohjauksen vaikeudet
  • Autismikirjon ongelmat
  • Syömishäiriöt
 • Milloin lapsesta/nuoresta pitää huolestua?
 • Huolen ilmaisun ja varhaisen puuttumisen malli
 • Haastavaan tilanteeseen puuttuminen ja siihen valmistautuminen
 • Mitä kaikkea koulussa voidaan tehdä – hoidosta huolimatta?
 • Konfliktien selvittelymallit