Myötätuntouupumus ja tyytyväisyysmittari.doc

Myötätuntouupumus ja tyytyväisyysmittari

ProQOL R-IV

Professional Quality of Life Scale, Ammatillinen elämänlaatuasteikkoMyötätuntotyytyväisyys ja uupumusmittari: uudistettu neljäs versioIhmisten [auttaminen] asettaa sinut suoraan kontaktiin ihmisten elämän kanssa. Kutenluultavasti olet kokenut, myötätuntoisuudellasi heitä kohtaan, joita [autat] on sekämyönteisiä että kielteisiä puolia. Kysymme sinulta myönteisistä ja kielteisistäkokemuksistasi [auttajana]. Arvioi seuraavia väittämiä, jotka koskevatsinua jatämänhetkistä tilannettasi. Valitse se numero joka totuudenmukaisesti vastaa sitä, kuinkausein olet kokenut kyseistä piirrettä viimeisen kuukauden aikana.

0= En/Ei koskaan 1= Harvoin 2=Joskus 3=Melko usein 4=Usein 5= Erittäin usein

1. Olen onnellinen.

2. Mietin useampaa kuin yhtä [autettavaani].

3. Koen tyytyväisyyttä siitä, että voin [auttaa] ihmisiä.

4. Koen yhteyttä toisiin.

5. Hypähdän tai säpsähdän odottamattomista äänistä.

6. Tunnen itseni virkistyneeksi työskenneltyäni [autettavieni] kanssa.

7. Minusta on vaikeaa erottaa yksityiselämääni työroolistani [auttajana].

8. Menetän untani [autettavan] henkilön traumaattisten kokemusten takia.

9. Uskon, että [autettavien] stressi on saattanut tarttua minuunkin.

10. Tunnen olevani ansassa työni vuoksi

11. Olen kokenut olevani ’äärirajoilla’ useissa asioissa [auttamistyöni] takia.

12. Pidän työstäni [auttajana].

13. Koen [auttamis-]työni tuloksena masentuneisuutta.

14. Minusta tuntuu että läpikäyn [autettavieni] traumaattisia kokemuksia.

15. Minulla on uskomuksia, jotka vahvistavat minua.

16. Olen tyytyväinen miten kykenen pysymään ajan tasalla [auttamis-]teknikoista jasopimuksista.

17. Olen se henkilö, joka olen aina tahtonut olla.

18. Työni saa minut tyytyväiseksi.

19. Tunnen itseni uupuneeksi [auttamis-]työni takia.

20. Minulla on myönteisiä ajatuksia ja tuntemuksia [autettavista] ja kyvyistäni auttaaheitä.

21. Hukun työmääräni tai [työ]tapausteni laajuuteen.

22. Uskon, että voin vaikuttaa työni kautta

23. Vältän tietynlaisia toimintoja tai tilanteita koska ne muistuttavat minua[autettavieni] pelottavista kokemuksista.

24. Olen ylpeä siitä, mitä voin tehdä [auttaakseni].

25. [Auttamistyöni] tuloksena minulla on läpitunkevia, pelottavia ajatuksia.

26. Tunnen systeemin vuoksi polkevani paikoillani.

27. Ajattelen, että olen todella hyvä [auttajana].

28. En pysty muistamaan tärkeitä osia työstäni traumauhrien kanssa.

29. Olen erittäin herkkä ihminen.

30. Olen onnellinen että valitsin tämän työn.

Testin käyttö:Testiä voidaan vapaasti kopioida kun (a) tekijä on ilmaistu, (b) muita kuin alla mainittuja muutoksia ei ole tehty ja (c) testiä ei ole myyty. Voit muuttaa soveltuvankohdejoukon hakasuluissa olevan [auttaja] tilalle, jos auttaminen ei ole paraskohdejoukkoa kuvaava termi. Esimerkiksi työskennellessä opettajien kanssa korvaa[auttaja] sanalla [opettaja]. Sanamuutoksia voidaan tehdä mille tahansahakasuluissa olevalle sanalle jotta mittaus sujuisi kohderyhmän osalta jouhevasti.

Kiellot:

Tästä lomakkeesta saatua tietoa käytetään vain suuntaa-antavasti. Se ei kumoaannettua lääketieteellistä tietoa. Älä käytä asteikon tulosta diagnostisessa mielessääläkä hoida tämän avulla terveyspulmia konsultoimattaterveysalan/mielenterveysalan ammattilaista. Jos sinulla on lomakkeenaihealueeseen liittyviä huolia ota yhteys esim. omaan lääkäriin, työterveyshuoltoon,mielenterveystoimistoon tai alueen terveyskeskukseen.Pisteitys, jos asteikkoa käytetään itse-arviotestinä:

1. Vastaa kaikkiin kysymyksiin

2. Joissain kohdissa tulos tulee kääntää vastakkaiseksi: (0=0, 1=5, 2=4, 3=3, 4=2,5=1). Kirjaa vastauksesi viereen käännetty tulos. Käännä tulos seuraavassaviidessä väittämässä: 1, 4, 15, 17 ja 29. Huomaathan että arvoa 0 ei käännetä jasen arvo pysyy aina nollana

3. laske seuraavat kohdat arviointia varten:a) laske yhteen seuraavat kymmenen väittämää:3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30.Nämä väittämät muodostavat Myötätuntotyytyväisyysasteikon(compassion satisfaction)b) laske yhteen seuraavat kymmenen väittämää:1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 26, 29.Nämä väittämät muodostavat uupumusasteikon (burnout)c) laske yhteen seuraavat kymmenen väittämää:2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25, 28.Nämä väittämät muodostavat Trauma/Myötätuntouupumusasteikon(compassion fatigue)

4. Laske tuloksesi jokaisella asteikolla (S, B, F) erikseen.

S-pisteet (Myötätuntotyytyväisyys) = __________

B-pisteet (Uupumus, Burn Out) = __________

F-pisteet (Trauma/myötätuntouupumus) = __________

5. Vertaa nyt saamiasi arvoja annettuihin teoreettisiin arvioihin

Kansainväliset teoreettiset viitearvot ProQOL –asteikoille:

Myötätuntotyytyväisyysasteikko (compassion satisfaction) = S pisteet

Keskiarvo 37 pistettä (SD 7). Noin 25% ihmisistä saavat korkeamman tuloksen kuin 42pistettä ja noin 25% ihmisistä saa alemman tuloksen kuin 33 pistettä. Jos saat korkeanpistelukeman saat runsaasti ammatillista tyytyväisyyttä työstäsi. Jos saatvähemmän kuin 33 pistettä sinulla saattaa olla ongelmia työsi kanssa tai tilanteeseen voivaikuttaa jokin muu syy, kuten esimerkiksi saat tyytyväisyytesi muualta kuintyöstä.

Uupumusasteikko (burnout) = B pisteet

Keskiarvo 22 pistettä (SD 6). Noin 25% ihmisistä saavat korkeamman tuloksen kuin 27pistettä ja noin 25% ihmisistä saa alemman tuloksen kuin 18 pistettä. Jos saat alhaisemman pistelukeman kuin 18 pistettä sinulla on todennäköisesti myönteisiä ajatuksiasuhteessa kykyysi olla tehokas työssäsi. Jos saat korkeamman tuloksen kuin 27 pistettävoit miettiä mikä työssäsi saa sinut kokemaan tehottomuutta. Tuloksesi saattaa heijastellatunnetilaasi: sinulla on ehkä ollut ’huono päivä’ työssä tai tarvitset aikaa levolle. Jos korkeatulos säilyy jatkossa tai se heijastelee muita huolia voi olla tarpeen hakea tilanteeseenapua

Trauma/Myötätuntouupumusasteikko (compassion fatigue) = F pisteet

Keskiarvo 12 pistettä. Noin 25% ihmisistä saa alemman tuloksen kuin 8 pistettä ja noin25% ihmisistä saa korkeamman tuloksen kuin 17 pistettä. Jos saat yli 17 pistettä voitmiettiä, mikä työssäsi on pelottavaa sinulle vai onko jokin muu syy nostattanut pisteitä.Korkeat pisteet eivät välttämättä merkitse ongelmaa mutta ne viittaavat siihen, että voisitmiettiä miltä työsi ja työympäristösi tuntuu. Voit puhua asiasta esimerkiksi esihenkilösi,kollegasi tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Lähde:© B.Hudnall Stamm, 1997-2005. Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales,

R-IV (ProQOL). http://www.isu.edu/~bhstamm. Suomentanut H. Palmunen, T. Ruuska, 2006.