Vuorovaikutussuhde, norming ja nonverbaliikka Copy