Blue and Orange Reading Book Photo Classroom Newsletter, tekijä Raul Soisalo

Näin edistät kemioiden kohtaamista

Vaikka kemiat eivät kohtaisikaan sataprosenttisesti, voimme silti tietoisesti tehdä asioita, jotka edistävät kemioiden kohtaamiseta

  • -kuunteleminen (aika, huomio)
  • -arvostaminen (kunnioitus)
  • -ammatillisuus
  • -rauhallisuus
  • -empatia ja tykkääminen tai sen yritys
  • -luottamus (ensin itseen)
  • -keskity siihen osaan toisessa, mistä pidät tai mikä ärsyttää vähiten
  • -muista, ettei geenejään voi valita

Tasaa rytmit

Kemioiden kohtaamista edistää rytmin tasaaminen, sillä erilaiset ihmiset ovat käsiteltävien asioiden/ongelmien suhteen eri vaiheissa.

A)-Vaihe: mistä on kysymys?

B)-Vaihe:

B1) mitä vaiheessa A ilmenneelle asialle pitäisi/voisi/kannattaisi tehdä?

B2) Mitkä ovat kaikki eri vaihtoehdot?

B3) Valitaan näistä strategia ja sovitaan seuranta.

C)-Vaihe: miten implementoida kohdan B strategia, tuumasta toimeen -vaihe. Pohditaan etukäteen mikä voi mennä pieleen ja varaudutaan siihen.

Useimmiten ongelmana on, että yritetään tehdä A B ja jopa C samaan aikaan, tai yksi työntekijä on vasta vaiheessa A, kun joku menee jo C:ssä. Myös asiakkaiden tulisi kulkea samassa rytmissä. Kemioiden kohtaamista edistää myös tietoisuus tiedostamattomasta. Miksi meille joskus vain tulee jostakin tilanteesta tai ihmisestä ”sellainen olo”?

Transferenssi: mitä se on?

Transferenssi (lat. transferre ‘viedä yli’) eli tunteensiirto (saks. Übertragung) tarkoittaa tunteen tiedostumatonta uudelleenkohdistumista toiseen yksilöön. Alun perin se on syntynyt psykoanalyysin kontekstissa ja se esiintyy nykyisin laajasti eri suuntausten psykoterapiakirjallisuudessa. Rinnakkaistermiksi YSA määrittelee sille siirtovaikutuksen. Transferenssin käsitteen toi psykoanalyysiin Sigmund Freud. Hän käsittelee käsitettä esimerkiksi kirjassaan Unien tulkinta (Die Traumdeutung, 1900).

Tunteensiirtoa pidettiin aluksi lieveilmiönä, joka haittasi psykoterapiaa ja potilaan paranemista. Vuoden 1912 paikkeilla Freud muutti käsitystään ja totesi, että sielulliset ristiriidat on selvitettävä tunteensiirtosuhteessa.

Psykoanalyysin mukaan potilas kohdistaa tiedostamattaan psykoterapeuttiin tunteita, jotka ovat alun perin kohdistuneet tämän läheiseen tai muuhun merkittävään ihmiseen. Esimerkiksi rakkaus isää kohtaan voi muuntua rakkaudeksi terapeuttia kohtaan; psykoanalyytikko havainnoi, kuinka potilas suhtautuu häneen, ja päättelee siitä, kuinka potilas on suhtautunut isäänsä. Analyytikko ei kuitenkaan ala suhtautua potilaaseen ikään kuin olisi tämän isä.

Psykoanalyytikkojen mukaan transferenssi ilmentää ihmisen ajattelun metaforisuutta: potilas suhtautuu terapeuttiin ikään kuin tämä olisi isä.

Vastatransferenssi (saks. Gegenübertragung) tarkoittaa terapeutin omien tunteiden kohdistumista potilaaseen. Siinä missä transferenssi saa kehittyä hoitosuhteessa, jotta sitä voidaan hyödyntää, on analyytikon tunnistettava ja hallittava oma transferenssinsa, jottei kohtelisi potilasta jonakuna muuna.

Tietoisuus tiedostamattomasta

Peilisolut

Peilisolut ovat hermosoluja eli neuroneita, jotka reagoivat liikkeisiin, ääniin, ilmeisiin ja eleisiin. Niiden tehtävä on jäljitellä sitä, mitä toinen ihminen tai olento tekee ja miltä se tuntuu. Niitä kutsutaankin siksi myös nimellä empatianeuronit.

Tietoisuus

Ihmisten tajunta ei aina tiedä kaikkea mitä alitajunta tietää (repressio). Toisaalta joskus tajuntakin tietää, mutta ihminen ei halua tai kykene sanoittamaan tietoaan (supressio). On myös hyvä miettiä, miten kertoa jotakin tärkeää asiasta, josta ei ehkä kumminkaan mitään ymmärrä, kuten työnohjaustilanteissa.

Monenlaiset ongelmat vaativat monenlaisia interventioita

Yleisin ongelma on, ettemme riittävän hyvin tunnista, millaisesta ongelmasta milloinkin on kyse, ja sen takia emme aina tule valinneeksi oikeanlaisia interventioista. Harvat interventiot käyvät kaikkiin mahdollisiin ongelmiin. Joskus ongelmana on myös interventiovalikon valinnaisten vaihtoehtojen vähyys.