Ylidiagnosoitu ADHD ja muut tekijät lasten ja nuorten
häiriökäyttäytymisen taustalla

Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit ovat viime vuosina lisääntyneet räjähdysmäisesti eri puolilla maailmaa. Monet asiantuntijat samoin kuin suuri yleisökin ovat alkaneet epäillä, että diagnooseja jaetaan liikaa ja osittain kyseenalaisin perustein.

Miten ADHD ilmenee ?


ADHD-henkilöillä aivojen aktivaatiotaso on matala niillä aivoalueilla, jotka säätelevät tarkkaavaisuutta,
motivaatiota ja tunteita. Tästä johtuu, että heillä on vaikeuksia asioiden ennakoimisessa, muistamisessa
ja keskittymisessä. ADHD-henkilön tarve nostaa aivojen aktivaatiotasoa ilmenee ulkoisessa käyttäytymisessä
ylienergisyytenä, jatkuvana liikehtimisenä, puheliaisuutena, vaikeutena odottaa omaa vuoroa ja
impulsiivisena toimintana tai päätöksentekona

https://psyk.joowa.fi/wp-content/uploads/2021/03/Yli-diagnosoitu-ADHD-artikkeli.pdf