Toivotamme kaikille rohkeutta ja jaksamista käsillä olevissa poikkeusoloissa!

Riippuvuus asiantuntijaseminaari 19.-20.3.2020 toteutuu vain etänä – siirrymme 100% etäopetukseen  

Monikaan meistä ei ole vastaavanlaisessa tilanteessa ennen ollut. Varmuudella voin kertoa, etten ole kokenut koko elinkaareni aikana mitään, jota voisi etäisestikään verrata käsillä olevaan tilanteeseen. Vaikka olemme varautuneet kriisitilanteisiin, niin juuri käsillä olevaan kriisiin ei meiltäkään löydy valmista käsikirjaa.

Suomen hallituksen hetki sitten 16.3.2020 klo 17 antamansa linjauksen mukaisesti totean ja tiedotan:                 

Suomen Psykologisen Instituutin kaikki koulutustoiminta toteutetaan, mukaan lukien Riippuvuuksien asiantuntijaseminaari 19.-20.3.2020, toteutetaan pelkästään etäyhteyksillä.    

Suurin osa opiskelijoistamme on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Useat alan työnantajat ovat jo aiemmin asettaneet työntekijöilleen matkustuskieltoja sekä rajoituksia osallistua koulutuksiin. Tilanteen ollessa akuutti ja sen eläessä päivittäin, on hoidon turvaamiseksi usealta terveydenhuollossa työskentelevältä opiskelijaltamme kielletty myös mahdollisuus osallistua etäyhteyksinkään toteutettaviin koulutuksiin.

Osallistuminen etänä on seuraavan 4 viikon ajan ainoa vaihtoehto

Käsitän, että suuri osa kansakunnasta on nyt shokissa. Silloin ei koulutusasioiden miettiminen ole mahdollista. Poikkeusoloista huolimatta, tai jopa juurikin siitä syystä, on pidemmällä aikavälillä erityisen tärkeää turvata ydinkohderyhmiimme kuuluvien ammattihenkilöiden osaamisen kehittyminen.

Vaikkei juuri tällä viikolla tai ensi viikollakaan tuntuisi siltä, jaksamisenne ja osaamisenne turvaamiseksi tulisi teidän osallistua koulutuksiin ja työnohjaukisiin mahdollisuuksien mukaan poikkeusoloissakin. Nyt ne vain joudutaan toteuttamaan ainakin jonkun aikaa yksinomaan etänä.  Mikäli työtehtävät sen vain  mahdollistavat, niin osallistukaa niihin sovittuihin koulutuspäiviin ja työnohjauksiin, joita olette kalentereihinne varanneet.

Myös työyhteisöihin tilatut koulutukset olisi tärkeä turvata, ja siksi suosittelemme työnantajille seuraavaa:  Toteuttakaa sovitut koulutukset ja työnohjaukset ensisijaisesti mahdollistamamme etäyhteyttä hyödyntäen, sillä se mahdollistaa suunniteltujen koulutuspäivien ja työryhmien työnohjausten toteuttamisen siten, että työyhteisön jäsenet voivat näihin osallistua ilman ylimääräistä tarvetta kokoontua fyysisesti yhteen samoihin tiloihin. Jokaiselta löytynee kotoa vähintäänkin internetselaimella varustettu matkapuhelin, tabletti tai pädi, jolla etäosallistuminen onnistuu (olkoonkin, ettei välttämättä työnantajan em. tarkoitusta varten erikseen osoittama – mutta poikkeusoloissa tiedän opiskelijoiltamme ja asiakkailtamme löytyvän myös poikkeuksellista ymmärrystäkin).  

Suojattu videoneuvotteluyhteytemme mahdollistaa yhtä ja toista, ja lähiviikkojen aikana järjestelmät tullaan laittamaan ennen kuulumattomalla tavalla koetukselle.

Huolimatta siitä, että Suomen Psykologinen Instituutti on järjestänyt koulutuksia 2-suuntaisen videoneuvotteluyhteyden avulla jo vuosien ajan, järjestelmät ovat kuormitusten osalta uuden edessä – kuten itse asiassa myös koko internet.

  1. 17.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka toteutetaan kaikki Suomen Psykologisen Instituutin koulutukset ja työnohjaukset YKSINOMAAN ETÄYHTEYKSIN. Opiskelijat ja kouluttajat saavat asiaan liittyen lisäohjeita tiistain ja keskiviikon aikana 17.-18.3.2020. Mikäli jollain kouluttajalla ei ole käytössään internetyhteyksin varustettua läppäriä, sellainen järjestetään.
  2. Tästä päivästä lähtien 13.4.2020 saakka instituutin vakinainen henkilökunta ei saa osallistua työajallaan yli 6 henkilön tapaamisiin. Sama koskee myös sivutoimista ja ostopalveluhenkilöstöä instituutin työajalla ja tehtävissä ja soveltuvin osin opiskelijoita.
  3. Kaikkia asianosaisia pyydetään suunnittelemaan toimintaansa ja matkustamistaan siten, että 13.4.2020 määräaikaa tullaan todennäköisesti jatkamaan vähintään 30.4.2020, mutta mahdollisesti jopa 31.5.2020 saakka.
  4. Etäosallistumisen määräys jatkuu vähintäänkin vahvana suosituksena niin muodoin koko kevätlukukauden loppuun asti (8.6.2020).
  5. Lähtökohtaisesti koko kevätlukukauden toteutus suunnitellaan toteutettavaksi etäyhteyksin huolimatta siitä, että hallituksen tänään ilmoittamat rajoitukset päättyisivätkin jo huhtikuussa.
  6. Suunnittelussa on jokaisen opiskelijan ja kouluttajan suositeltavaa lähteä siitä, että koulutuspäivät, ml. työyhteisöjen tilaamat koulutuspäivät toteutetaan internetyhteyden vaativalla ja videoneuvottelun mahdollistavan etäyhteyksin. Kun tämä huomioidaan ajoissa, on mahdollista jo suunnitteluvaiheessa ottaa pedagogisissa ja opiskelemisen ratkaisussa mainitut realiteetit huomioon.  

Jokaisen kevätlukukauden 2020 koulutuspäivän osalta annetaan erikseen osallistumisohjeet niin kouluttajille kuin osallistujille. Myös yhteistyökumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöitä pidetään ajan tasalla erikseen.  

19.-20.3.2020 Riippuvuusseminaarin toteutetaan kokonaan verkossa. Aiemmin verkko-osallistumisen osalta kerrotut ohjeet ovat voimassa ja 17.3.2020 annetaan kaikille muillekin asiasta ohjeet. Ohjeet annetaan myös kouluttajille/ puhujille, joiden kanssa sovitaan myös striimausyhteyksien testauksesta erikseen. Tilanne on nyt otettava vakavasti, sillä rajoitukset ovat sillä tavoin tiukentuneet, ettei kenenkään – sen paremmin opiskelijoiden kuin puhujienkaan pidä matkustaa mihinkään ylimääräiseen tilaisuuteen erikseen paikan päälle. Olemme hyvin varautuneet tähänkin tilanteeseen. Olisi tärkeää saada tilanne normalisoitua koulutus-, konsultaatio- ja työnohjaustoiminnan osalta mahdollisimman pian kaikkialla, jossa asiakkaiden parissa töitä tehdään.

Joensuussa 16.3.2020

Suomen Psykologinen Instituutti                 

instituutin johtaja                        Raul Soisalo