Yhteystiedot


SUOMEN PSYKOLOGINEN INSTITUUTTI/ PSYKO-TEAM KOULUTUS OY

Y-tunnus: 1902890-0

Käyntiosoite:
Lahdensivunpolku 12,   00870 Helsinki

Kirjeposti osoitteeseen:
Rantakylänkatu 17 A 3, 80160 Joensuu

Kaikki tiedustelut ja ilmoitukset voi lähettää sähköpostitse Suomen Psykologisen Instituutin viralliseen sähköpostiosoitteeseen:
toimisto@psyk.fi

VERKKOLASKUJEN VASTAANOTTO

Laskut 1.6.2018 alkaen Verkkolaskuosoite:

Psyko-Team Koulutus Oy

003719028900

Operaattori:

OpusCapita Group Oy

 

Kaikki laskut voi lähettää myös sähköpostitse: talous@psyk.fi

 

Paperilaskut:

Mikäli laskuja ei voi lähettää sähköpostitse tai verkkolaskuina, pyydetään laskut lähettämään postitse osoitteeseen:

Psyko-Team Koulutus Oy

Rantakylänkatu 17 A 3

80160 Joensuu

ASIAKASPALVELU

Sähköpostiosoite: toimisto@psyk.fi

Puhelin 010 2310 333
Asiakaspalvelun GSM 050-5765235

Estudy:yn ja TalentLMS -verkkokurssialustaan liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä assistenttiin
Puhelin 010 2310 331 GSM: 050 532 3323 email: assistentti@psyk.fi

Fax: 010296 0029

HALLINTO

Instituutin johtaja Raul Soisalo
p. 010 2310 330 GSM: 044 580 8288 email: raul.soisalo@psyk.fi

Johtajan assistentti Alina Sudenlehti

p. 010 2310 331 GSM: 050 532 3323 email: assistentti@psyk.fi

Koordinaattori (v.a. viranhaltija nimetään myöhemmin)

p. 010 2310 332 GSM: 050 433 5543 email: koordinaattori@psyk.fi

Vastaava kouluttaja Jussi Sudenlehti (Ent. Sutinen)

p.010- 2310 332 GSM: 040 849 6938 email: jussi.sudenlehti@psyk.fi

Kirjanpitäjä Aki Kinnunen

p.045 352 2253 email: talous@psyk.fi

Koulutussuunnittelija Maarit Ryynänen (opintovapaalla 1.9.2017 alk.)

p.010 2310 339 GSM: 050 384 6357 email: maarit.ryynanen@psyk.fi

Vastaava kouluttaja Antti Joensuu

p. 010 2310 336 email: antti.joensuu@psyk.fi

 

 

Koulutuksissamme mukana olleita vierailevia asiantuntijakouluttajia

Sanna Aavaluoma
Kouluttajapsykoterapeutti, Muistiasiantuntija, Vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, Psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, Työnohjaaja(STOry), Psykodraamaohjaaja (CP)

Ulla Eloniemi-Sulkava
Gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja, muistisairaanhoidon erityisasiantuntija

Peppi Haapala
FM, gerontologinen puheterapeutti

Helinä Häkkänen-Nyholm
Dosentti, Psykologi, Psykologian tohtori (PsT), Psykoterapeutti

Inga Järvinen
VET psykoterapeutti, KM, Ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja ja työnohjaaja

Merita Kattelus
VET psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Risto Tarkiainen
Hahmo- ja psykoterapeutti, työnohjaaja, esiintymiskouluttaja ja luokanopettaja

Paavo Kettunen
Professori, teologian tohtori

Jouko Kiiski
Dosentti, teologian tohtori, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, perheneuvoja

Sirkka-Liisa Kivelä
Yleislääketieteen emeritaprofessori TY, yleislääketiede Geriatrisen lääkehoidon dosentti HY, sosiaalifarmasia

Taina Laajasalo
Psykologian tohtori (PsT), laillistettu psykologi, kriminaalipsykologian dosentti (HY), oikeuspsykiatrian asiantuntija

Sari Laitinen
Filosofian lisensiaatti, musiikkiterapeutti, fysioterapeutti

Pekka Larkela
VET psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, Suomen Uusperheellisten Liiton toiminnanjohtaja, diakoni

Ella Lazareva
Psykoterapeutti, Monikulttuurisen psykososiaalisen keskuksen johtaja

Jani Lehtinen
Psykologian maisteri, Laillistettu kliininen psykologi, Kouluttajapsykoterapeutti, Pari- ja perheterapeutti, Lähihoitaja, Liikunnanohjaaja ja sähköasentaja

Jonna Lehtinen
Kriisityön psykologi, Kouluttajapsykoterapeutti, Pari- ja perheterapeutti, Työnohjaaja

Sinikka Lounevirta
VET psykoterapeutti, KM, taidepsykoterapeutti, NLP Trainer / Personal Coach, työnohjaaja

Kari Muhonen
VET psykoterapeutti, KM, Ratkaisukeskeisen psykoterapian vastuukouluttaja

Harri Myllylä
VET psykoterapeutti, perheterapeutti, eläinavusteisen psykoterapian sekä haastavan psykoterapian menetelmien asiantuntijakouluttaja

Merja Mäkisalo-Ropponen
Terveystieteen tohtori, terveydenhuollon lisensiaatti, erikoissairaanhoitaja, draamakouluttaja, kansanedustaja ja Suomen Muistiliiton puheenjohtaja

Leena Nissinen
Psykoterapeutti, työnohjaaja, vuorovaikutusammattilaisten työhyvinvoinnin asiantuntijakouluttaja

Rauni Nissinen
Erityistason perheterapeutti,Erityistason paripsykoterapeutti,Psyk.esh,

Piia Nurhonen
ET psykoterapeutti, perheterapeutti, FM, psykososiaalisen hyvinvoinnin kouluttaja.

Ulla Nuutinen
Suomen Psykologisen Instituutin Kouluttaja, TtL, KM, mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja STOry

Runa Nyholm
VET psykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri, psykodraamaohjaaja

Karita Palomäki
Psykofyysinen fysioterapeutti, NLP Master & Työnohjaaja, EFT Matrix Reimprinting-terapeutti

Hanna Pinomaa
Psykologi, PsM, Paripsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapia

Pertti Puhakka
Lääkintöneuvos, psykiatrian erikoislääkäri

Ari Rosenvall
Yleislääketieteen erikoislääkäri, muistisairauksien asiantuntijalääkäri ja käypähoitotyöryhmän jäsen

Florence Schmitt
Filosofian tohtori, VET perhepsykoterapeutti, ET yksilöpsykoterapeutti, varhaisten vuorovaikutussuhteiden psykoterapeutti

Franz Schnider
Senior Adviser, Executive Coach, Työnohjaaja, Uskonnon ja filosofian lehtori, Monikulttuurisen ohjauksen asiantuntijakouluttaja

Peppi Sievers
Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, psykoanalyytiko, teologian tohtori, ev.lut. kirkon pappi

Juha Siira
Psykologi, PsM, Psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, EDxTM-kouluttaja

Raul Soisalo
Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti (kela- ja valvirapätevyys yksilö-, pari- ja perheterapiassa), työnohjaaja, KM (kasvatuspsykologia), näyttötutkintomestari NTM, Tutkijakoulutus (kasvatuspsykologia UEF), OPO, asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus rehtorin virkaan, Master of Counselling Psychology, PD Integrative Psychotherapy, Sotilasilmailupedagogiikan ja ilmailupsykologian asiantuntija puolustusvoimissa tehtävänä em. substanssin kouluttaminen lentosotakoulussa sekä maanpuolustuskorkeakoulun lennonopetukseen ja -oppimiseen liittyvien akateemisten tutkielmien ohjaus ja tarkastus

Jari Sinkkonen
Psykiatrian erikoislääkäri, lastenspsykiatrian dosentti

Jussi Sudenlehti (ent. Sutinen)
Psykoterapeutti (et), Perheterapeutti, lapsiperheiden ja lastensuojelun piirissä olevien lasten auttamismenetelmien asiantuntijakouluttaja, kirjallisuusterapeutti ja kirjailija

Irma Tuisku
KM, Sairaanhoidon opettaja, psykoterapeutti, kliininen seksologi (NACS), seksuaalipedagogi (NACS) seksologian ylin koulutajapätevyys

Pirjo Tuhkasaari
VET yksilöpsykoterapeutti, VET perheterapeutti,
Psykodynamiisen psykoterapian sekä psykoanalyyttisen ymmärryksen asiantuntijakouluttaja

Jari Vainio
Erikoistoimintaterapeutti, psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, TEP

Martti Vannas
Kouluttajalääkäri, lääketieteen lisensiaatti

Marja Vihervaara
Asiantuntijakouluttaja, Psykiatrian erikoislääkäri, neuromodulaatiospesialisti

 

EDELLISTEN LISÄKSI PSYKO-TEAM KOULUTUS OY:N KOULUTTAJAVERKOSTON KAUTTA

Dosentti Veikko Aalberg,
Psykoterapeutti, Psykoanalyytikko Kaj. J. Davidkin,
Psykologi Aino Juusola,
Professori Hasse Karlsson,
Psykoterapeutti Maj-Lis Kartano,
Valtiotieteen tohtori Marita Karvinen,
LL, psykiatrian erikoislääkäri Maaria Koivisto,
Dosentti Mikael Leiman,
Psykoanalyytikko Maija Leinonen,
Psykologi, PsT Minna Martin,
Dosentti Sari Näre,
Psykoanalyytikko Ritva Pölönen,
LT, psykiatrian- ja nuorisopsyk el,apulaisylilääkäri Jaana Ruuska,
Psykologi (PsT), Psykoterapeutti Marieke Saher,
Yht. lis. Maija-Leena Setälä,
Professori Juha Siltala,
Psykoanalyytikko Pirkko Siltala,
Dosentti Jari Sinkkonen,
Psykoterapian erikoispsykologi Jan-Henry Stenberg,
Psykoterapeutti Tuija Turunen

Tietoa Suomen Psykologisesta Instituutista

Suomen Psykologisen Instituutin tarkoituksena ja tavoitteena on edistää soveltavaa psykologiaa sekä sen lähialojen tutkimusta hyödyntävää osaamista toimialoilla, joissa toimitaan ihmisten hyväksi. Instituutti toteuttaa alansa tutkimus-, julkaisu- ja kehittämistyötä. Meille on tärkeää, että käytännön työtä tekevät ihmisiä kohtaavat ammattilaiset eri toimialoilla voisivat hyötyä alan uusista tutkimuksista ja innovaatioista. Instituutissa toimivat asiantuntijat ovat oman alansa arvostettuja ja tunnettuja toimijoita. Suurin osa asiantuntijoista toimii instituutissa oman päätoimensa ohella. Keskeisiä mielenkiinnon kohteitamme ovat:

 • Monitieteellinen lähestyminen ihmisen käyttäytymiseen
 • Vuorovaikutuksen psykologia ja laadukkaat vuorovaikutusmenetelmät
 • Elämänkaaren eri vaiheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin erityiskysymykset
 • Psyykkinen kriisi ja trauma
 • Sairastumista tai ongelmallisten oireiden kroonistumista sekä haitallista ja vahingollista käyttäytymistä ehkäisevä ammatillisuus, suhde, vuorovaikutus, kasvatus ja psykoedukaatio sekä ohjaus ja tuki
 • Ikääntyminen ja siihen liittyvät ilmiöt monitieteellisestä näkökulmasta
 • Muistisairaudet ja muistisairaan kokonaisvaltainen hoito
 • Perheen ja läheisten huomiointi ja voimavaraistava osallistaminen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Organisaatiodynamiikka ja johtamisen psykologia
 • Kliininen psykoterapia, pari- ja perheterapia
 • Ihmistä poikkeuksetta kunnioittava ja arvostavalla lämmöllä kohtaaminen

Suomen Psykologinen Instituutti kuuluu seuraaviin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin:

 • Mielenterveyden Keskusliitto MTKL ry.
 • Suomen Muistiasiantuntijat ry.
 • Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry.
 • SOSTE Suomen Sosiaali ja Terveys ry.
 • Suomen Psykologisen Instituutin koulutusliiketoiminnan toteuttaa ja juridisen vastuun kantaa
 • Psyko-Team Koulutus Oy – Asiantuntijalta toiselle vuodesta 1986. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen pj. Raul Soisalo, joka toimii myös instituutin johtajana

Yleishyödyllistä toimintaa

Suomen Psykologinen Instituutti on kumppanina mukana toteuttamassa lukuisia ei kaupallisia hankkeita, joissa on yleishyödyllinen kansalaisten edun mukainen tarkoitus. Useat rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, keskusjärjestöt ja säätiöt toteuttavat instituutin kanssa yleishyödyllistä toimintaa, kukin riippumattomana itsenäisenä toimijana oman toimintasuunnitelmansa puitteissa.

Suomen Psykologisen Instituutin koulutustila

Meritullinkatu 4 B 8-9
00170 Helsinki