Kuka on terapeutti

Kuka on terapeutti? Suomen Psykologinen Instituutti toteuttaa Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lyhytterapeutin, Nepsy-terapeutin ja Luontoterapeutin koulutuksia. Luontoterapiakoulutuksen työnimenä oli alkuvaiheissa terapeuttinen luonto-ohjaaja, samoin Nepsy-terapeuttia on edeltänyt Nepsy-ohjaajan koulutusohjelma, jota nykyään toteutamme Nepsy-valmentajan koulutuksena.  

Moni tietää, mutta monelle voi silti tulla yllätyksenä, että terapeutti-nimikkeen käytöstä ei ole olemassa minkäänlaisia kansallisia tai kansainvälisiä määräyksiä, sopimuksia, suosituksia, saati edes alkeellisimpiakaan ohjeita.  

Itse asiassa tämä tarkoittaa, että kuka tahansa milloin tahansa, jopa ilman minkäänlaista koulutusta, voi halutessaan käyttää terapeutin ammattinimikettä, ilman että siitä koituu hänelle minkäänlaisia hankaluuksia tai seuraamuksia. Onko tällainen eettisesti oikein, tai millään tapaa suositeltavaa onkin jo kokonaan toinen kysymys.  

Tästä aiheesta on viime vuosien aikana kuitenkin käyty paljon julkista keskustelua. On väitetty, että jotkut ihmiset eivät kykenisi erottamaan terapeuttiviidakosta, kenellä on Valviran suojelema virallinen ammattinimike ja kenellä ei. Osittain tämä voi pitää paikkaansakin, mutta silloin ei mielestäni ehkä puhuta vastuullisista toimijoista, vaan tahoista, jotka markkinoivat palvelujaan vähintäänkin jossain määrin kyseenalaisesti. Sillä olen myös sitä mieltä, että näin yksioikoinen väite on osittain myös kansalaisten harkintakyvyn aliarviointia. Vastuulliset toimijat tiedottavat palvelujaan markkinoidessaan onko kyseessä virallinen hoitomuoto, johon voi esimerkiksi saada kelakorvausta, vai onko kyseessä vaihtoinen hoitomuoto, jolloin se on muuten automaattisesti arvonlisäverollista toimintaa. Vain sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluna (eli osana virallista järjestelmää) tarjottu terapia on arvonlisäverotonta.   

Terapeuttina esiintyy iso liuta monenlaisia toimijoita. Suomessa suurin osa heistä lienee lähtökohtaisesti hyvin vastuullisia toimijoita ja he tarjoavat mitä todennäköisemmin hankkimansa koulutuksen perusteella enimmäkseen varsin laadukkaita palveluita. Varmasti sekaan mahtuu jokunen puoskari, jonka palveluiden osalta voisi olla kovastikin toivomisen varaa. 

Pelkästään “terapeutin” tarjoamaa palvelua ei valitettavasti kuitenkaan mikään viranomainen millään muotoa valvo eikä säätele. Toisin on esimerkiksi psykoterapeutin palveluiden, joissa on hyvinkin tiukat lainsäädäntöön perustuvat normit. Psykoterapeutin asiakkaita on turvaamassa laki potilaan asemasta ja oikeuksista, pelkän terapeutin asiakkaita turvaa, jos turvaa, korkeintaan kuluttajansuojalaki.  

Vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavat vastuulliset toimijat ilmoittavat asiakkailleen jo palvelujaan markkinoidessaan, että kyseessä on vaihtoehtoinen hoitomuoto, jota ei valvota eikä säännellä samalla tavalla kuin esimerkiksi länsimaiseen perinteiseen koululääketieteeseen pohjaavan virallisen terveydenhuollon ammattilaisen antamaa hoitoa. Mikäli Valviran luvan tai ammattinimikesuojan omaava terveyden ammattihenkilö haluaa tarjota terveydenhuollon rinnalla vaihtoehtohoitoja, tulee hänen tarjota palvelu selkeästi erillään valvotusta ja säännellystä virallisesta terveydenhuollon ammattihenkilönä tarjoamien palvelujen, mieluiten eri toiminimillä ja vähintäänkin eri laskulla. Velvollisuus on varmistaa, että asiakas tietää, että hänen tarjoama vaihtoehtoinen “terapia” ei liity millään muotoa hänen tarjoamaan viralliseen terveydenhuollon ammattitoimintaan.  

Päädyimme muuttamaan koulutuksen nimen nykyiseen muotoonsa, kun tutustuimme luontoterapian käsitteen vakiintuneeseen käyttöön eri yhteyksissä. Se korostaa luonnon terapeuttisia ulottuvuuksia, joista on olemassa laaja valikoima korkeatasoista kansainvälistä tutkimusnäyttöä. Vaikka ekopsykologialla on suhteellisen pienet piirit, tutkinto-ohjelmamme perustuu vahvasti ekopsykologian tutkimusperinteeseen ja toisaalta integroivan psykoterapian ja yhteisten tekijöiden tutkimuksiin. On myös syytä muistaa, että hyvin suurella osalla opiskelijoistamme on jo aiempaa terapiakoulutusta ja heistä useat harjoittavat ammattia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena. Kun kyseessä on uusi koulutusohjelma, niin on mahdollista, että sen nimikin vielä hioutuu. Yksi vaihtoehto on luontoterapiakoulutus, joka tekisi hieman selvemmäksi, että luonto on siinä se ensisijainen terapeutti. Mitä enemmän tutkimme luontoterapian hyötyjä ja sen potentiaalia kaikille terapioille, sitä innostuneemmiksi tulemme! 

Suomen Psykologinen Instituutti