Koulutustarjontaa

NEPSY -ohjaaja / NEPSY -terapeutti

NEPSY -ohjaaja / NEPSY -terapeutti

Neuropsykiatrisesti oireilevien tukemista tutkimusnäyttöön perustuen ja voimassa olevien suositusten mukaan.

Katso lisätietoja
Psykiatrinen lastensuojelutyö

Psykiatrinen lastensuojelutyö

Ammatillinen lisäpätevyyskoulutus psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan

Katso lisätietoja
Kriisityön erikoistumisopinnot

Kriisityön erikoistumisopinnot

Tavoitteena asiantuntijatason teoreettinen ja menetelmällinen osaamistaso kriisityössä

Katso lisätietoja
Psykoterapian perusvalmiudet

Psykoterapian perusvalmiudet

Monimuoto-opintoina toteutettava lisäopintokokonaisuus psykoterapeuttikoulusta varten

Katso lisätietoja

Tulevia koulutuksia

Koulutukset

Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op

Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefingohjaajan kelpoisuuden.

Psykoterapian perusteet, 30 op

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Seminaarit

Haastattelukoulutus

Työhaastattelun psykologista metodiikkaa - webinaari

https://psyk.fi/haastattelukoulutus/

Validaatio muistisairaanhoidossa

Opi validaatio - jonka jälkeen muistisairaanhoito helpottuu ja muuttuu asiakkaan kokemana olennaisesti.

https://psyk.fi/seminaarit/validaatiopaivat-16-5-17-5-2019/

Kurssit

Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä

Sami Saikkonen ja Jussi Sudenlehti 15.10.2019 Hämeenlinna Rohkeutta olla! Rohkeutta esiintyä? Työelämän haasteet ovat muuttuneet. Tulevaisuuden työelämä vaatii yhä enemmän vuorovaikutusja esiintymistaitoja. Jokaiselle tulee eteen tilanteita, joissa pitää esiintyä tai olla toisten edessä.

Kliinisen seksologian perusteet

NACS Kliininen seksologi Irma Tuiskun pitämä seminaari 10.-11.4.2019, Helsinki tai Verkon välityksellä

Johtamiskoulutukset

Johtamisen psykologinen pelisilmä I

Psykologisia vaikuttamiskeinoja voi hyödyntää ja soveltaa monissa johtamistyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Harjaantunut psykologinen pelisilmä auttaa myös silloin, kun kohdalle osuu haastava asiakas – kiukkuisista kollegoista puhumattakaan!

Työhaastattelun psykologiset menetelmät -webinaari

Tule oppimaan uusia psykologisen tutkimustietoon perustuvia haastattelumenetelmiä ja tekniikoita, joita voi soveltaa työhaastatteluissa. Menetelmien avulla on mahdollista tavoittaa enemmän informaatiota ja muodostaa monipuolisempi kokonaiskäsitys työnhakijasta.

Blogista

Ilman empatiaa ei ole hyvää esimiestä, mutta empatiakin voi uuvuttaa

Ilman empatiaa ei ole hyvää esimiestä, mutta empatiakin voi uuvuttaa

Empatia on yksi tärkeimmistä työvälineistä kaikille ihmisten parissa työskenteleville ja myös esimiesasemassa toimiville. Empatialla on myös kääntöpuolensa, sillä emotionaalinen kuormittavuus voi altistaa uupumukselle. Miten pitää empatia voimavarana eikä antaa sen kääntyä taakaksi?

Kännykästä tuli kiistakapula

Kännykästä tuli kiistakapula

Aluehallintovirasto AVI on ilmoittanut osalle lastensuojeluyksiköistä uudesta käytänteestä, jonka mukaan yksiköissä ei ole enää jatkossa sallittua ottaa puhelimia pois lasten käytöstä yön ajaksi. Uutinen saa kenttäkokemusta omaavat tuntemaan olonsa avuttomaksi.

Kuinka ohjata lasta käsittelemään aggression tunnetta

Kuinka ohjata lasta käsittelemään aggression tunnetta

Lapsen aggression kohtaaminen on kasvattajille yksi hankalimmista asioista. Miten aikuinen voi ohjata lasta toimimaan aggression kanssa? Kuinka reagoida, kun aggressio kääntyy aggressiiviseksi teoksi?

Uutiset

Selfstory menetelmäkirja

Hyvä vastaanottaja, Ohessa on pdf tiedostona veloituksetta Jussi Sutisen kirjoittama Self Story -menetelmäkirja…   asiakaspalvelu Selfstory menetelmäkirja

Facebook