Koulutustarjontaa

Kun puhuminen ei riitä

Kun puhuminen ei riitä

Psykoterapeuttiset vuorovaikutusmenetelmät ja niiden hyödyntäminen käytännön työssä

Katso lisätietoja
Psykiatrinen lastensuojelutyö

Psykiatrinen lastensuojelutyö

Ammatillinen lisäpätevyyskoulutus psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan

Katso lisätietoja
Kriisityön erikoistumisopinnot

Kriisityön erikoistumisopinnot

Tavoitteena asiantuntijatason teoreettinen ja menetelmällinen osaamistaso kriisityössä

Katso lisätietoja
Psykoterapian perusvalmiudet

Psykoterapian perusvalmiudet

Monimuoto-opintoina toteutettava lisäopintokokonaisuus psykoterapeuttikoulusta varten

Katso lisätietoja

Katso video

Muistatko vielä, miksi aikoinaan lähdit tälle alalle?

Kiireessä voi joskus unohtua peruskysymys: miksi teemme näitä hommia? Ajoittain tekee hyvää palauttaa asia itselle mieleen. Me Suomen Psykologisessa Instituutissa palautimme mieliimme niitä syitä, minkä vuoksi teemme tätä työtä. Kun omat arvot ovat selkeät, se mitä päätyy tekemään on itselle tärkeiden arvojen täytäntöönpanoa.

Tulevia koulutuksia

Koulutukset

Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op

Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefingohjaajan kelpoisuuden.

Psykoterapian perusteet, 30 op

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Seminaarit

Muistisairaan haitallisten käytösoireiden arviointi ja hoito

Koulutus tarjoaa näyttöön perustuvia ja käytännönläheisiä innovaatioita muistisairaiden haitallisten käytösoireiden hoitoon. Kun tuetaan muistisairaan psykososiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua, käytösoireetkin vähenevät.

Tulevaisuuden lastensuojelu

Miten hoitaa suhteita, oireiden sijaan ja miten tehdä se tiimissä yhdessä oppien ja vielä uupumatta? Kouluttajat vetävät suuntaviivoja sen suhteen, mitä lastensuojelu tulee olemaan nyt ja tulevaisuudessa. Päivän aikana kuullaan myös kokemusasiantuntijan ääni

Kurssit

Auttajien auttaminen

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille välineitä oman empatiataipumuksen reflektointiin sekä myötätuntostressin ja myötätuntouupumuksen tunnistamiseen ja ennakointiin.

Kiintymystrauman kohtaaminen ja hoito - arjessa ja vastaanotolla

Miten luoda sijaisperheissä, lastenkodeissa tai perheissä sellaista yhteyttä, jossa samaan aikaan lapsen haastava pulma tulee ymmärretyksi ja vuorovaikutetuksi suhdekeskeisellä tavalla? Myös uusi tieto traumoista ja niiden hoidosta vaikuttaa kiintymystraumojen hoitoon.

Johtamiskoulutukset

Johtamisen psykologinen pelisilmä I

Psykologisia vaikuttamiskeinoja voi hyödyntää ja soveltaa monissa johtamistyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Harjaantunut psykologinen pelisilmä auttaa myös silloin, kun kohdalle osuu haastava asiakas – kiukkuisista kollegoista puhumattakaan!

Brainscience for leaders

Miten neurotieteen voi soveltaa johtamisessa? Miten aivoja voi hakkeroida? Ryhdy aivoviisaaksi, psykiatri Marja Vihervaara kertoo miten.

Blogista

Nettiriippuvuuden verkkoa pitää purkaa monesta kulmasta

Nettiriippuvuuden verkkoa pitää purkaa monesta kulmasta

Satunnainen sähköpostin tarkistus saattaa venähtää useamman tunnin nettisurffailuksi, kun uutta kiinnostavaa ja klikattavaa sisältöä tulee jatkuvasti eteen. Voiko internetin liikakäyttö selittää joidenkin potilaiden psyykkiset oireet paremmin kuin lapsuuden traumat?

Videoauttaminen on varteenotettava väylä

Videoauttaminen on varteenotettava väylä

Videovälitteinen asiakastyö edellyttää usein molemminpuolista uuden opettelua. Se on kuitenkin todistettavasti toimivaa ja siinä on mahdollisuus luoda yhtä hyvä potilas- ja asiakassuhde kuin perinteisessä terapiassa.

Muistisairauksia ei voi parantaa, mutta niitä voi hoitaa

Muistisairauksia ei voi parantaa, mutta niitä voi hoitaa

Vaikka muistisairauksiin ei olekaan toistaiseksi parannuskeinoa, meillä on jo nyt olemassa erilaisia hyväksitodettuja hoitosuosituksia, joiden avulla muistipotilaan elämänlaatu voi pysyä hyvänä.

Uutiset

Selfstory menetelmäkirja

Hyvä vastaanottaja, Ohessa on pdf tiedostona veloituksetta Jussi Sutisen kirjoittama Self Story -menetelmäkirja…   asiakaspalvelu Selfstory menetelmäkirja

Facebook

2 weeks ago

Suomen Psykologinen Instituutti

... See MoreSee Less

2 weeks ago

Suomen Psykologinen Instituutti

Lisää karkkeja kaupan kassoille ... See MoreSee Less